กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น

Attribute:

SKU :

กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น

กระบอกน้ำสแตนเลส

Categories : Packing Water

Share

กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น

คุณสมบัติ : เก็บอุณหภูมิร้อน-เย็น ได้ 6-8 ชม.

ความจุ : 400 ml.

[Please contact if you want to wholesale price.]