ถ้วยน้ำสแตนเลสเก็บความร้อน

Attribute:

SKU : PG00020

ถ้วยน้ำสแตนเลสเก็บความร้อน ปริมาตร 350 ml.

Categories : Packing Water

Share

ถ้วยน้ำสแตนเลสเก็บความร้อน

วัสดุ : Stainless Steel 304

ปริมาตร : 350ml

[Please contact if you want to wholesale price.]